Golfer Killed By Lightning Strike At Burlington Country Club
Golfer Killed By Lightning Strike At Burlington Country Club
Alexandria Hoff reports.