Fairfield takes down powerhouse Eureka in close contest, they win at home 26-19
Fairfield takes down powerhouse Eureka in close contest, they win at home 26-19